ČESKÁ GEMOLOGICKÁ LABORATOŘ s.r.o.

Zpět: Laboratoř

Odbornost

Mineralog a gemolog Ing. Jaroslav Jiránek, GIA GG, zakladatel České gemologické laboratoře, se věnuje mineralogii od svých 12 let. Byl jmenován soudním znalcem v oboru drahých kamenů v roce 1991 jako odborník doporučený Vysokou školou báňskou v Ostravě. V roce 2000 založil Českou gemologickou laboratoř, s.r.o., od roku 2004 je jediným majitelem a jednatelem laboratoře.  

Soudně znaleckou činnost vykonává tedy již více jak 25 let a stal se vyhledávaným expertem, který se podílel na řešení řady složitých případů souvisejících se šperky a drahými kameny. 

 

Vzdělání a kvalifikace: 

1979-1983 Střední průmyslová škola v Příbrami – obor Geologický průzkum a důlní měřictví, 

1985-1989 Hornicko-geologická fakulta VŠB v Ostravě – obor Hornická geologie a geologický průzkum – titul Ing., 

1991 jmenován soudním znalcem

2004 Gemological Institute of America – titul Graduate Gemologist (GIA GG),

2009 švýcarský gemologický institut SSEF Basilej, Švýcarsko – kurz pokročilých gemologických metod,

2013 kurz Ramanovy spektroskopie a mikroskopie.

 

Odborná praxe: 

 

Asistent a odborný asistent pro obor mineralogie (Hornicko-geologická fakulta VŠB TU v Ostravě) do roku 1994, grading a sorting diamantů ve společnostech Optima spol. s r.o., OPTIMA DIAMANT spol. s r.o., vedoucí nákupu diamantové suroviny a broušení diamantů ve společnosti GUIDRAX SA v Guineii a Sierra Leone, vedoucí gemolog České gemologické laboratoře. Každý rok vystavíme několik tisíc certifikátů na diamanty, barevné drahé kameny a šperky.

 

 


Ing. Krystyna Samek, Ph.D., GIA GG

gemolog - určování a grading diamantů, drahých kamenů a perel

 

Vzdělání a kvalifikace: 

1994-1998 Gymnázium s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně

1998-2006 VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta – obor Inženýrská geodézie – titul Ing., obor Důlní měřictví - titul Ph.D.

2009 Švýcarský gemologický institut SSEF Basilej, Švýcarsko – kurz "Quality control of small diamonds"

2011 Gemological Institute of America - titul GIA Diamonds Graduate 

2013 Gemological Institute of America – titul Graduate Gemologist (GIA GG),

2013 kurz Ramanovy spektroskopie a mikroskopie

2014-2021 Continuing Education Program - Gemological Institute of America (GIA)

2021 - Gemological Institute of America - titul GIA Applied Jewelry Professional (GIA AJP)

 

 

Odborná praxe: 

- gemolog ve společnosti OPTIMA DIAMANT spol. s r.o.

  (grading a sorting diamantů, drahých kamenů a perel)

- gemolog České gemologické laboratoře