ČESKÁ GEMOLOGICKÁ LABORATOŘ s.r.o.

Zpět: Služby

Soudně-znalecké posudky

Soudně znalecké posudky mají formát požadovaný Zákonem č. 36/1967 Sb. (Zákon o znalcích a tlumočnících). Vydávají se na žádost adresáta (zadavatele posudku) v případě, kdy je toho zapotřebí zejména ze zákonných důvodů. Nejčastějšími zadavateli jsou Policie ČR a další orgány státní správy.


Znalec Ing. Jaroslav Jiránek, IČ 623 58 090, byl jmenován v roce 1991 Krajským soudem v Hradci Králové pod č.j. 1941/90 Správ. a je zapsaný v rejstříku znalců u Krajského soudu v Ostravě pro obory:

Obor 1: Drahé kameny a kovy, odvětví určování pravosti a ryzosti

Obor 2: Ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací na ceny a odhady kamenů drahých a šperkových a drahých kovů


Cena soudně znaleckých posudků je individuální podle dohody. V podstatě je cena obdobná jako u ceny certifikace. U znaleckých posudků a odborných vyjádření pro orgány státní správy se účtovaná cena řídí příslušnými vyhláškami a zákonnými předpisy. Soudně znalecké posudky nevydává Česká gemologická laboratoř, s.r.o., ale znalec Ing. Jaroslav Jiránek, IČ 623 58 090, neplátce DPH.