ČESKÁ GEMOLOGICKÁ LABORATOŘ s.r.o.

Zpět: Informace

4C diamantů

 

Základní kvalitativní charakteristiky diamantů jsou obvykle nazývány 4 C podle počátečních písmen slov.

Česká gemologická laboratoř graduje diamanty podle standardu The International Diamond Council nazvaného IDC-RULES FOR GRADING POLISHED DIAMONDS. Tímto standardem se řídí například Institute of Gemmology - laboratoř HRD v Antverpách. Standard je velmi blízký pravidlům používaným v Gemological Institute of America. 

CARAT = hmotnost v karátech 

COLOUR = barva

CLARITY = vnitřní čistota

CUT = brus a jeho kvalita

Stanovení kvalitativních charakteristik (4 C) by měl vždy provádět vyškolený gemolog. V České gemologické laboratoři gradují diamanty pouze gemologové, kteří úspěšně absolvovali kompletní diamantový kurz GIA (Gemological Institute of America) a získali u GIA osvědčení „Diamonds Graduate“. Většina gradovaných diamantů prochází rukama nejméně 2 gemologů. V současnosti Česká gemologická laboratoř disponuje 3 gemology s titulem Diamonds Graduate (GIA).

 

Hmotnost (CARAT)

Hmotnost v metrických karátech (1 ct = 0,2 g, tedy 1 g = 5 ct) je fyzikální veličinou, jeho hodnota (množství) se stanovuje na přesných vahách. Jeden karát se dělí na 100 bodů. 

Každý kámen se váží na 3 desetinná místa. V certifikátech ČGL se uvádí hmotnost zaokrouhlená na 2 desetinná místa pro diamanty o hmotnost 0,30 ct a více, u menších kamenů (pod 0,30 ct) se ponechávají všechna 3 desetinná místa. Zaokrouhlování hmotnosti diamantů má vlastní pravidla – nahoru se zaokrouhluje pouze číslo 9 na 3. desetinném místě, ostatní cifry se zaokrouhlují dolů. Tedy:

Váženo 0,999 ct – v certifikátu bude 1,00 ct

Váženo 0,998 ct – v certifikátu bude 0,99 ct

Česká gemologická laboratoř používá speciální váhy renomovaných výrobců Mettler Toledo a Sartorius.

 

Barva (COLOUR)

Obr.: Určování barvy – v ČGL používáme jen skutečné diamanty, nikoli napodobeniny - srovnávací sada diamantů (master stones)

V běžné barevné stupnici od stupně D (výjimečně bílý+) po Z (nažloutlý nebo nahnědlý) se při gradingu stanovuje přesný barevný stupeň, kam gradovaný kámen svou barvou spadá. 

Česká gemologická laboratoř používá jako standardy (tzv. master stones) pouze skutečné diamanty, jejichž vlastnosti přesně stanovuje norma IDC-RULES FOR GRADING POLISHED DIAMONDS (například hmotnost každého kamene minimálně 0,70 ct, vnitřní čistota minimálně VS). Ke každému z těchto kamenů máme protokol a exaktním určení barvy, které bylo provedeno v laboratoři HRD v Antverpách.

Určování barvy provádí vždy minimálně 2 gemologové.

 

 

Elektronický kolorimetr Austron používáme jako referenční přístroj, který pomáhá při určování barvy zejména u diamantů zasazených ve šperku.

 

Barevný porovnávací systém Gem Dialogue slouží pro určení a popsání odstínu, saturace a nasycení u barevných drahých kamenů a barevných diamantů.

 

Vnitřní čistota (CLARITY)

Při gradingu se stanovuje jak dalece je kámen vnitřně čistý – tedy prostý vnitřních znaků (inkluze krystalů minerálů nebo jiných diamantů, pera, bodové inkluze a další). Vnější znaky (povrchové vady) zpravidla spadají do hodnocení kvality brusu.

Stupeň čistoty se stanovuje podle druhu, umístění, velikosti, výraznosti a množství přítomných inkluzí. Grading čistoty je subjektivní (každý diamant je jiný) a jeho určení provádějí v ČGL vždy minimálně 2 gemologové.

Obr.: Grading čistoty pod mikroskopem Obr.: Osvětlení v temném poli
Obr.: Shluk krystalických a bodových inkluzí pod tabulkou - čistota kamene SI1 Obr.: Zajímavé inkluze – granát v diamantu
 
Obr.: Zajímavé inkluze – proč se některým říká „pera“  

 

Brus a jeho kvalita (CUT)

Nejprve je stanoven základní popis brusu – tvar a styl vybroušení.

Dále jsou hodnoceny:

Proporce (úhly a procentuální poměry jednotlivých částí brusu). Nejlépe vybroušený kámen má dokonalý soulad mezi brilancí, ohněm a jiskřením. Nejdokonalejším typem brusu je stále tzv. Ideální briliantový brus s 57 fasetami, které jsou vybroušeny do přesně stanovených proporcí. Naprosto dokonalé proporce brusu obvykle přinášejí efekt „Srdce a šípy“.

Povrchové opracování - tedy kvalita vybroušeného povrchu faset – zda je dokonale vyleštěný, neobsahuje stopy po broušení apod. Nejčastěji vyskytující se vady: rýhy a škrábance, linie po broušení, prohlubně a důlky, abraze na hranách faset, stopy po broušení (povrchová oxidace), naturálie a nadbytečné fasety. 

 

 Obr.: Výstup po měření parametrů brusu

 

Symetrie brusu hodnotí, zda jsou všechny fasety stejně velké a broušené pod stejnými úhly, zda je tabulka a kaleta přesně ve středu atd. 

Stanovení rozměrů, proporcí a symetrie provádíme pomocí bezkontaktního měřícího zařízení Megascope (výrobce OGI Systems, Izrael).  Změřené parametry jsou dále srovnány s normami vybrané laboratoře a software následně vyhodnotí kvalitu proporcí i symetrie broušeného kamene.Kvalitu opracování a částečně také symetrie stanovujeme mikroskopem.

Přístroj také disponuje programem pro optimalizaci výtěžnosti z vybroušené suroviny (software OgiRough). Program umožňuje stanovit nejvhodnější tvar a typ brusu, ukázat nejvýhodnější orientaci kamene pro broušení a propočítat výtěžnost pro jakýkoli vybraný tvar a typ brusu.