ČESKÁ GEMOLOGICKÁ LABORATOŘ s.r.o.

Nový ceník

Vážení zákazníci a příznivci České gemologické laboratoře,

 
po mnoha letech přicházíme s úpravou ceníku za naše služby.
 
Ceny jsou ve většině případů zvýšené v řádech procent, v některých případech zůstavají stejné jako doposud.
 
Aktuální ceník je nahlédnutí zde.
 
Důvodů k úpravě byla celá řada - zvýšily se ceny všeho kolem nás a také ceny našich vstupů jsou vyšší. Za poslední roky jsme investovali vysoké částky (v řádech milionů Kč) do řady nových přístrojů, u dalších přístrojů je po letech fungování nutná výměna za nové. Nemálo peněz stojí i udržování našich odborných vědomostí na takové výši, abychom dokázali čelit novým výzvám - například novým syntetickým kamenům na trhu.
 
Jsme hrdi na vysokou úroveň služeb, které pro vás každodenně provádíme - například na to, že Česká gemologická laboratoř je jediným pracovištěm v České republice i širším regionu, která je přístrojově i odborníky plně vybavena na detekci syntetických diamantů od nejmenších milimetrových až po mnohakarátové.
 
Těšíme se na další spolupráci a vynasnažíme se i nadále poskytovat vám prvotřídní služby a jistoty na trzích diamantů a dalších drahých kamenů.
 
Ing. Jaroslav Jiránek, GIA G.G.